Regler og seiltrim

Selv om Knarren har en enkel rigg sammenliknet med mange andre båter er det en kunst å få trimmet en Knarr til å seile både fort og høyt. Små justeringer kan gi store utslag. Seiltrimmens kunst kan bare læres på fjorden, men en trimmeguide kan være et godt utgangspunkt. Her finner du trimmeguide utviklet av North Sails, og to varianter laget av meget meritert knarrseiler «Hvordan få fart på Knarren» og seilmaker trimmnotater.

Kappseilingsreglene  2017-2020 finner du her. Du kan kjøpe Kappseilingsreglene på norsk i hard copy hos Norsk Knarrklubb, hos din lokale seilforening, eller kjøpe dem på nett.

Knarr-regler, tegninger med mer finner du på nettsiden «The International Knarr Accociation«, som er overbygningen på knarrklubbene i USA, Danmark og Norge.

Treningsregattaer Oslo tirsdager og onsdager

Tirsdagsseilaser Oslo Seilforening – hver tirsdag klokka 18 ved Langøyene.
Stiller vi flere båter får vi egen start. Korte baner og tette seilaser.

Onsdagsseilaser KNS – 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6 14/8 ?/9 ? – klokka 18 i Bundefjorden ved Langøyene.

Knarrklubben arrangerer etappeseiling (LINK) på onsdager det ikke er onsdagsseilas: Start utenfor brygga på Dronningen klokka 18

Norgesmesterskap

L1000504Årets høydepunkt er Norgesmesterskapet, som alternerer mellom Bergen og Oslofjorden. Her stiller over 20 knarrer på startlinjen i kamp om Norges Seilforbunds gullmedaljer og Knarrklubbens vandrepremie – NM-fatet. Seilere fra den andre kanten av landet kan få lånt båter av den lokale flåten. Knarren er den seilklassen med lengst ubrutt rekke med gyldige norgesmesterskap, siden 1954.

Fra 2020 er det krav om 15 båter på startlinjern for gyldig NM.

International Knarr Championship

IMG_1249
IKC 2001, San Fransisco Yacht Club. Photo: Bob Law

International Knarr Championship (IKC)

IKC arrangeres hvert år på omgang mellom Norge (Bergen og Oslo), Danmark (Øresund) og USA (San Fransisco). IKC har vært arrangert hvert år siden 1969. Mesterskapet samler de beste knarrseilerne fra hvert land til en uke med vennlig men tøff og krevende kappseilas. Den nasjonale knarrklubben stiller en flåte med knarrer til disposisjon for seilerne i mesterskapet, velvillig lånt bort av de lokale knarreierne. Med lånte båter og trekning av nye båter å seile for hver regattadag er IKC et unikt mesterskap, med tøff konkurranse blant svært dyktige seilere. IKC er også årlig møtested for den internasjonale knarrfamilien og har et stort fokus på det sosiale samværet knarrseilerne imellom.Danske og amerikanske seilere har dominert IKC. To nordmenn har imidlertid klart å gå helt til topps: Lars Solberg i 1975 og Morten Heldal Haugerud i 1996.

I Norge seiles det hvert år uttakningsserier i Oslo og Bergen hvor de norske knarrseilerne konkurrerer for å få delta i neste års IKC. IKC arrangeres i Norge hvert tredje år, på omgang mellom Oslo og Bergen.

Hvordan det hele begynte

Ideen om et internasjonalt mesterskap ble først foreslått av Knud Wibroe fra San Fransisco under 125-års jubileumsregattaen til Kongelig Dansk Yacht Club utenfor København i 1966, hvor 35 Knarrer deltok. Ideen ble diskutert med Knut E. Røsholm og blant andre Arne W. Kamfjord fra Oslo og Erik Dugdale fra København, og det ble etablert en arbeidsgruppe for å få et mesterskap i gang.  Knut E. Røsholm, som den gang var admiral i Norsk Knarrklubb, fikk ansvaret med å foreslå “the trust” for mesterskapet, som fikk navnet “The IKC Deed of trust”. Gjeldende Deed of trust kan du lese her (LINK).
International Knarr Championship-trofeet, en Knarr halvmodell i sølv, ble produsert av Marthinsen Sølvvare fabrikk i Tønsberg, Norge. De erklærte at hvis trofeet blir skadet skal det returneres for reparasjon. Trofeet er evig vandrende og skal behandles i henhold til IKC Deed of trust. Trofeet ble vunnet første gang i 1969 av Robert York fra Belvedere.

The IKC Midweek Prize «The perpetual Georg Von Erpecom Trophy»

Fram til begynnelsen av 1980-årene var det ikke noen spesiell premie for å vinne IKC “halvveis” under regattauken. Vertsflåtene fremmet ulike premier av varierende kvalitet som vinnerne fikk beholde. På den tiden ga Georg Von Erpecom fra Norge en pokal som han hadde hatt i sin samling i årevis, «S.S. EOLUS HEDERSPRIS. Till Göteborgs Kungl. Segel-Sällskaps 75-års Jubileumsregatta», til Bergensflåten. Det fulgte ingen instruksjoner med gaven, men ledelsen i Bergensflåten bestemte at den skulle bli en del av IKC og satte den opp som IKC Midweek Price under navnet The Perpetual Georg von Erpecom Trophy. Dette ble gjort både for å ha en fast vandrende premie til lederen av IKC-seilasene halvveis og for å hedre Georg Von Erpecom senior for hans store innsats for knarrseilingen gjennom flere tiår. David Holm fra Danmark var den første som vant trofeet, under IKC i Bergen i 1984. Han startet der tradisjonen som gjelder den dag i dag: «Last year’s winner should return the trophy to the next IKC containing a bottle of genuine French Champagne!»

Skrevet i IKC