Sosiale aktiviteter

Knarrklubben har et sterkt fokus på det sosiale rundt seilingen. På brygga før og etter seilas, på de tradisjonsrike festene ved NM og IKC, og møter om vinteren hvor det diskuteres båtpuss og kappseilingsregler. Hver høst er det årsfest med utdeling av premier og tradisjonsrike pokaler.

 

Teknisk komité

Leder: Morten Heldal Haugerud (O NOR 138) Telefon: 95 75 72 36 – E-post: morten.heldal.haugerud (a) gmail.com Odd Gutteberg (O NOR 16) Telefon: 90 15 24 69 – E-post: odd.gutteberg (a) iet.ntnu.no Nils Petter Haugfos (O NOR 130) Telefon: 95 80 86 21 – E-post: jhaugfo (a) online.no Lars Jårvik (O NOR 142) Telefon: 957 […]

 

Styret

Admiral: Alexander Arnesen (O NOR 98) Mobiltelefon: 913 94 614, E-post: alexander.arnesen (a) sprell.no Viseadmiral: Carl Fredrik Joys (O NOR 139) Mobiltelefon: 917 50 395, cfj (a) cuppcomputing.com Sekretær: Dag Ivar Ytreberg (O NOR 140) Mobiltelefon: 91 62 72 09, E-post: dag.ivar.ytreberg (a) aas-jakobsen.no Kasserer: Niels R. Kiær (O NOR 98) Mobiltelefon: 908 28 258, E-post: kiaer (a) […]

 

Norsk Knarrklubb

Norsk Knarrklubb er en forening av og for de som eier og/eller seiler Knarr i Norge. Norsk Knarrklubb er en godkjent klasseklubb under Norges Seilforbund. Norsk Knarrklubb organiserer regattaseiling og sosiale arrangementer for knarrseilere, og forvalter rettighetene til og utviklingen av Knarren som entypebåt. Norsk Knarrklubb er delt inn i to avdelinger, Østlandet og Vestlandet. […]