Jubileumsbok om knarren

I 2018 ble IKC (International Knarr Championship) arrangert for 50. gang og det var 75 år siden Knarren forlot tegnebrettet. Nå er det mulig å skaffe seg boken om den lange seilasen fram til i dag. Boken har fått tittelen “It’s not the game, but the  way it’s played” med undertittel “- A journey through […]