Norsk Knarrklubb

Norsk Knarrklubb er en forening av og for de som eier og/eller seiler Knarr i Norge. Norsk Knarrklubb er en godkjent klasseklubb under Norges Seilforbund. Norsk Knarrklubb organiserer regattaseiling og sosiale arrangementer for knarrseilere, og forvalter rettighetene til og utviklingen av Knarren som entypebåt.

Norsk Knarrklubb er delt inn i to avdelinger, Østlandet og Vestlandet. Det avholdes årlig generalforsamling. Vedtektene til Norsk Knarrklubb kan leses her. Vedtekter NKK, NKK Øst og NKK Vest.

Er du nåværende, tidligere eller kommende knarrseiler men ikke medlem? Send oss en e-post og bli medlem i Norsk Knarrklubb.

Norsk Knarrklubb er medlem av International Knarr Association – IKA. IKA ble opprettet i 2012 og er et samarbeidsorgan for de nasjonale knarrklubbene i Danmark, USA og Norge. Vedtektene for IKA kan leses her (LINK).

Norsk Knarrklubb drives på frivillig basis av engasjerte Knarrseilere. Arbeidet ledes av et styre. Lars Jårvik er knarrklubbens admiral. Kontaktinfo til Norsk Knarrklubb.