Turseiling

Regatta utgjør et stort fokus for Knarrklubben og for mange knarrseilere, men er Knarren også en god og mye brukt båt til turseilas. Knarren seiles så vel på dagstur i fjorden som på flere ukers ferie langs kysten. Med enkel rigg, solid skrog og gode egenskaper også i mye vind er Knarren en sikker turbåt. Med påhengsmotor kommer Knarren også frem til havn i vindstille.