Årsmøtet 2013 vedtok å tillate aluminiumsmast med vektkompensasjon

DSC_9672 ON140 SB 16x10

Årsmøtet i Norsk Knarrklubb vedtok 14. november en regelendring for Knarren som entypebåt som innebærer at det blir tillatt med aluminiumsmast. Regelen spesifiserer hvordan aluminiumsmasten skal ha vektkompensasjon slik at den skal seile likt med tremastene. Vedtaket ble gjort etter et to års testprosjekt hvor aluminiumsmast med vektkompensasjon har blitt testet under regattaseiling mot tremastene. Du kan lese alt om aluminiumsmasten, spesifikasjoner og testprosjektet i denne presentasjonen: Presentasjon Alu-mast Testprosjekt. Årsmøtet vedtok også ny målemetode for seil.

Carl Fredrik Joys ble valgt til admiral for Knarrklubben i 2014. Se Protokoll NKK generalforsamling 2013.

Sosiale aktiviteter

Knarrklubben har et sterkt fokus på det sosiale rundt seilingen. På brygga før og etter seilas, på de tradisjonsrike festene ved NM og IKC, og møter om vinteren hvor det diskuteres båtpuss og kappseilingsregler. Hver høst er det årsfest med utdeling av premier og tradisjonsrike pokaler.

Kontakt

Du kan kontakte Norsk Knarrklubb ved å sende en e-post til post[alfakrøll]knarr.no 

Knarrklubben på Østlandet har i tillegg adressen ost[alfakrøll]knarr.no