Vårmøte

Onsdag 20. Mars, Kl 19.00
Bærum Sf Avd. Bruksveien 83, Snarøya.

Kappseilingsreglene Ny utgave 2013-2016
− Hva er nytt i kappseilingsreglene?
− Hva er dine rettigheter? og hva er dine plikter
− Hva er viktigst å huske på som ny regattaseiler
Oppdatering av websiden vår www.knarr.no
Status og presentasjon

Medlemmenes spørretime
– Ta med deg spørsmål om vårpuss, utstyr, trim av seil og rigg

Nye Kappseilingsregler 2013-16 får du kjøpt på møtet