Nekrolog: Knud Wibroe (1926-2024)

Fremhevet

Kjære Knarrseilere

Det er med sorg å meddele at Knarrseileren Knud Wibroe «Knarrklassens grand old man» har gått fra borde, 12.2.2024, 98 år gammel. Knud var opprinnelig dansk, men flyttet til San Francisco i 1955 som 29 åring. hvor han raskt var med på å bygge opp Knarrflåten på San Francisco Bay.

Knud var IKCs opphavsmann og «Far». Han kom med ideen under KDYs 100 års jubileumsregatta i 1965 hvor også norske Knarrseilere deltok. Her stilte Knud som eneste dansk/amerikaner opp med sitt faste mannskap i sin nyinnkjøpte Knarr O US120 SNAPS III fra B. Børresen, før han tok den med til San Francisco. Og de vant regattaen! Da kom Knud opp med ideen om en årlig internasjonal regatta i Knarr. Det resulterte i IKC  på rundgang mellom de tre landene, i San Francisco,  København, Bergen og Oslo. slik vi fortsatt opplever det i dag. Første gang var i San Francisco 1969, hvor vinneren Robert » Bob» M. York uttalte IKC valgspråk: «It’s not the Game«, but the way it is played». Det har da også gjennomsyret knarrklassen i alle år siden!.

Knud var en seilende gentleman, en meget dyktig knarrseiler og standhaftig inspirator som Knarr flåten og miljøet både nationalt og internationalt har mye å takke ham for!  Han kvalifiserte seg og deltok i de de fleste IKCer, og vant i 1971 i San Francisco. Knarren O US 120 forble hans Knarr så lenge han seilte til han ble 92 år. Den ble holdt og holdes i topp stand og er en av klassens beste Knarrer.
Jeg hadde håpet å rekke å treffe ham igjen – men det lyktes ikke.

Våre tanker, med mange gode minner,  går til Knuds kone Kirsten, datter Susanne og familien.

Vi lyser fred over Knuds minne – må hans fellesskapsånd gjennomsyre Knarrklassen også fremover.

I ærbødighet 

Morten Heldal Haugerud

Vedlegg:

Skrevet i IKC

THE 53rd INTERNATIONAL KNARR CHAMPIONSHIP 2023, Bergen, 29nd july to 5th august 2023

Fremhevet

Bergens Seilforening og Norsk Knarrklubb vil i 2023 stå som arrangør for 53. International Knarr Championship (IKC). Mesterskapet vil bli arrangert på Raune- og Korsfjorden i perioden 29. juli-5. august med ca. 19 deltagende lag fra USA, Danmark og Norge.

IKC arrangeres hvert år på rundgang mellom Norge (Bergen og Oslo), Danmark (Øresund) og USA (San Fransisco). IKC har vært arrangert hvert år siden 1969 og arrangeres i Norge hvert tredje år.

Årets mesterskap – med Bergen Seilforening som base, vil samle 19 lag bestående av de beste knarrseilerne fra hvert av de nevnte landene. I Norge seiles det hvert år uttakningsserier i Oslo og Bergen hvor de norske knarrseilerne konkurrerer for å få delta i neste års IKC.  Fordelingen under årets mesterland vil være følgende:

6 lag fra Danmark, inkludert regjerende IKC mester

5 lag fra USA

4 lag fra Oslo-flåten

4 lag fra Bergen-flåten

Den nasjonale knarrklubben stiller med flåte bestående av 19 regattaklare Knarr. Med lånte båter og trekning av nye båter å seile for hver regattadag er IKC et unikt mesterskap, med tøff konkurranse blant verdens beste Knarr seilere. IKC er også årlig møtested for den internasjonale knarrfamilien og har derfor et stort fokus på det sosiale samværet knarrseilerne imellom på tvers av landegrensene

Danske og amerikanske seilere har til nå dominert IKC. To nordmenn har imidlertid klart å gå helt til topps: Lars Solberg i 1975 og Morten Heldal Haugerud i 1996.

Kunngjøring og mer informasjon om IKC 2023 vil bli publisert på www.ikc2023.com og Manage2sail i løpet av februar

International Knarr Championship

IMG_1249
IKC 2001, San Fransisco Yacht Club. Photo: Bob Law

International Knarr Championship (IKC)

IKC arrangeres hvert år på omgang mellom Norge (Bergen og Oslo), Danmark (Øresund) og USA (San Fransisco). IKC har vært arrangert hvert år siden 1969. Mesterskapet samler de beste knarrseilerne fra hvert land til en uke med vennlig men tøff og krevende kappseilas. Den nasjonale knarrklubben stiller en flåte med knarrer til disposisjon for seilerne i mesterskapet, velvillig lånt bort av de lokale knarreierne. Med lånte båter og trekning av nye båter å seile for hver regattadag er IKC et unikt mesterskap, med tøff konkurranse blant svært dyktige seilere. IKC er også årlig møtested for den internasjonale knarrfamilien og har et stort fokus på det sosiale samværet knarrseilerne imellom.Danske og amerikanske seilere har dominert IKC. To nordmenn har imidlertid klart å gå helt til topps: Lars Solberg i 1975 og Morten Heldal Haugerud i 1996.

I Norge seiles det hvert år uttakningsserier i Oslo og Bergen hvor de norske knarrseilerne konkurrerer for å få delta i neste års IKC. IKC arrangeres i Norge hvert tredje år, på omgang mellom Oslo og Bergen.

Hvordan det hele begynte

Ideen om et internasjonalt mesterskap ble først foreslått av Knud Wibroe fra San Fransisco under 100-års jubileumsregattaen til Kongelig Dansk Yacht Club utenfor København i 1966, hvor 35 Knarrer deltok. Ideen ble diskutert med Knut E. Røsholm og blant andre Arne W. Kamfjord fra Oslo og Erik Dugdale fra København, og det ble etablert en arbeidsgruppe for å få et mesterskap i gang.  Knut E. Røsholm, som den gang var admiral i Norsk Knarrklubb, fikk ansvaret med å foreslå “the trust” for mesterskapet, som fikk navnet “The IKC Deed of trust”. Gjeldende Deed of trust kan du lese her (LINK).
International Knarr Championship-trofeet, en Knarr halvmodell i sølv, ble produsert av Marthinsen Sølvvare fabrikk i Tønsberg, Norge. De erklærte at hvis trofeet blir skadet skal det returneres for reparasjon. Trofeet er evig vandrende og skal behandles i henhold til IKC Deed of trust. Trofeet ble vunnet første gang i 1969 av Robert York fra Belvedere.

The IKC Midweek Prize «The perpetual Georg von Erpecom Trophy»

Fram til begynnelsen av 1980-årene var det ikke noen spesiell premie for å vinne IKC “halvveis” under regattauken. Vertsflåtene fremmet ulike premier av varierende kvalitet som vinnerne fikk beholde. På den tiden ga Georg von Erpecom fra Norge en pokal som han hadde hatt i sin samling i årevis, «S.S. EOLUS HEDERSPRIS. Till Göteborgs Kungl. Segel-Sällskaps 75-års Jubileumsregatta», til Bergensflåten. Det fulgte ingen instruksjoner med gaven, men ledelsen i Bergensflåten bestemte at den skulle bli en del av IKC og satte den opp som IKC Midweek Price under navnet The Perpetual Georg von Erpecom Trophy. Dette ble gjort både for å ha en fast vandrende premie til lederen av IKC-seilasene halvveis og for å hedre Georg von Erpecom senior for hans store innsats for knarrseilingen gjennom flere tiår. David Holm fra Danmark var den første som vant trofeet, under IKC i Bergen i 1984. Han startet der tradisjonen som gjelder den dag i dag: «Last year’s winner should return the trophy to the next IKC containing a bottle of genuine French Champagne!»

Skrevet i IKC