Invitasjon til digital årsmøte NKK ØST, VEST og NKK – 17.mars

2020 var et litt annerledes år enn forventet og Covid 19 pandemien har preget seil- og KNARR-klasseaktivitetene på en helt uforventet måte. Men til sist ble det en kreativ og spennende sesong med mye seiling allikevel.

Norsk Knarrklubb inviterer alle medlemmer i avdelinger Øst, Vest og takorganisasjon NKK til digital årsmøte onsdag 17.mars 2021.

Formelt er møte delt i tre årsmøter:

Kl 19:00 Årsmøtene i Norsk Knarrklubb avdeling Øst og avdeling Vest går parallelt.

KL19:30 Årsmøtet i Norsk Knarrklubb

Alle møtene foregår digitalt på Microsoft teams. SAKSDOKUMENTER med link til møtene er vedlagt.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha betalt medlemskontingent. 

VEL MØTT !

For mer informasjon om årsmøte kan Niels Kiær kontaktes. mobil 90 82 82 58 e-post kiaer@rime.no

Terminliste 2021 Østlandet

Terminliste 2021 Østlandet

Terminlista for sesongen 2021 for Østlandet er klar. I tillegg til disse regattaene er det faste tirsdagsregattaer i regi av Oslo Seilforening. Start klokka 18:00 ved Langøyene.

Alle seilaser arrangeres i henhold til gjeldende korna smittevernregler og derfor tas det forbehold om nødvendige v justeringer. God trening for alle!

5.-6. juni                        Vårregatta Bunnefjorden seilforening 

19-20.juni                      NorgesMesterskap Knarr KNS

17.-19.august                H.M. Kongens Serie KNS

5. september                 KNS Høstregatta KNS

11.-12. september         Vikingknarren Bærum seilforening

5. november                  Årsfest NKK Østlandet

For terminliste og informasjon Vestlandet sjekk nettsiden til Bergen Seilforening.

52.International Knarr Championship (IKC) arrangeres i Bergen fra 31. juli til 8. august. Mer informasjon kommer.