Nekrolog: Knud Wibroe (1926-2024)

Fremhevet

Kjære Knarrseilere

Det er med sorg å meddele at Knarrseileren Knud Wibroe «Knarrklassens grand old man» har gått fra borde, 12.2.2024, 98 år gammel. Knud var opprinnelig dansk, men flyttet til San Francisco i 1955 som 29 åring. hvor han raskt var med på å bygge opp Knarrflåten på San Francisco Bay.

Knud var IKCs opphavsmann og «Far». Han kom med ideen under KDYs 100 års jubileumsregatta i 1965 hvor også norske Knarrseilere deltok. Her stilte Knud som eneste dansk/amerikaner opp med sitt faste mannskap i sin nyinnkjøpte Knarr O US120 SNAPS III fra B. Børresen, før han tok den med til San Francisco. Og de vant regattaen! Da kom Knud opp med ideen om en årlig internasjonal regatta i Knarr. Det resulterte i IKC  på rundgang mellom de tre landene, i San Francisco,  København, Bergen og Oslo. slik vi fortsatt opplever det i dag. Første gang var i San Francisco 1969, hvor vinneren Robert » Bob» M. York uttalte IKC valgspråk: «It’s not the Game«, but the way it is played». Det har da også gjennomsyret knarrklassen i alle år siden!.

Knud var en seilende gentleman, en meget dyktig knarrseiler og standhaftig inspirator som Knarr flåten og miljøet både nationalt og internationalt har mye å takke ham for!  Han kvalifiserte seg og deltok i de de fleste IKCer, og vant i 1971 i San Francisco. Knarren O US 120 forble hans Knarr så lenge han seilte til han ble 92 år. Den ble holdt og holdes i topp stand og er en av klassens beste Knarrer.
Jeg hadde håpet å rekke å treffe ham igjen – men det lyktes ikke.

Våre tanker, med mange gode minner,  går til Knuds kone Kirsten, datter Susanne og familien.

Vi lyser fred over Knuds minne – må hans fellesskapsånd gjennomsyre Knarrklassen også fremover.

I ærbødighet 

Morten Heldal Haugerud

Vedlegg:

Skrevet i IKC