Invitasjon til årsmøte NKK Øst, Vest og NKK – 22.mars

Norsk Knarrklubb inviterer alle medlemmer i avdelinger Øst, Vest og takorganisasjon NKK til årsmøtet tirsdag 22. mars kl 18:00.

NKK Øst: Grundig sal, KNS/ Oslo

NKK Vest: Bergens Seilforening/ Hjellestad 

Det er tre årsmøter:

Kl 18:00 Årsmøtene i Norsk Knarrklubb avd Øst og avd Vest

KL18:30 Årsmøtet i Norsk Knarrklubb (Samtidig i Øst og Vest)

Pause: Pizza og enkel servering

KL19:30-21:00 Medlemsmøter NKKØ og NKKV

Medlemsmøte NKK Øst
1. Gjennomgang av de kappseilingsreglene man normalt kommer ut for i en Knarr-regatta – fra før start til målgang. v/ Dag Ivar Ytreberg ON 140
2. Sesongen som kommer
3. Eventuelt

Medlemsmøte NKK Vest
1. Sesongen som kommer
2. Eventuelt

Båteier, mannskaper og interesserte velkommen. Vi håper at mange vil delta på årsmøtene og delta i en hyggelig seiler kveld. 

VEL MØTT !